Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane Administratora Danych Osobowych. Regulamin.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Perfect Day sc Magdalena Kenig, Anna Piwońska, 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 29 a lok 172, wpisana do CEIDG, NIP: 701 008 02 92,  REGON: 141050514. Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Usług Administratora.

Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad ich przetwarzania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Administratora prosimy kontaktować się mailowo: pod adresem e-mail: perfectday@perfectday.pl
lub korespondencyjnie na adres: Perfect Day sc Magdalena Kenig, Anna Piwońska, 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 29 a lok 172, wpisana do CEIDG, NIP: 701 008 02 92,  REGON: 141050514.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora w ramach i przy pomocy Serwisu a celem tego przetwarzania zostały opisane poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu, i na podstawie, odpowiednio:

 1. dane obejmujące: login, adres email, telefon oraz imię i nazwisko – zapewnienia dostępu do usług Serwisu wymagających założenia Konta; prowadzenie Konta w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),
 2. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko – w związku z zamiarem zawarcia Umowy, a następnie dodatkowo: adres, NIP (dotyczy klientów dokonujących zakupów Usług na rzecz firmy), dane dotyczące zawartej Umowy, w tym dane dot. rachunku bankowego – w celu dokumentowania faktu zawarcia i w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; wykonania obowiązków prawnopodatkowych dotyczących zawartej umowy; – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. adres email, telefon, adres oraz imię i nazwisko – dla potrzeb statystycznych oraz związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla potrzeb ewidencjonowania zgłoszeń odnoszących się do ewidencjonowania sprzeciwów zgłaszanych na podstawie niniejszego Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
 4. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora); UWAGA: osoba, której dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania. Po doręczeniu sprzeciwu dalsze przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego zostanie zaniechane.

 

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

 1. W związku z korzystaniem przez Państwa z Usług w naszym Serwisie, Administrator zbiera Państwa dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Usług.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia przez Państwa Konta.
 3. Mogą Państwo założyć Konto w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego (w formularzu oznaczono dane wymagane do założenia Konta oraz dane, których podanie jest dobrowolne) – wtedy przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu.
 4. Przeglądanie ogólnodostępnych treści Serwisu nie wymaga założenia Konta. Przed udostępnieniem treści do czytania Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenia zgody na przetwarzanie Ciasteczek (ang.: Cookies).

Pliki cookies.

 1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystują tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na
  urządzeniach elektronicznych takich, jak komputer, telefon czy tablet. Mogą być one odczytywane przez system zarządzany przez Administratora, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Facebooka, Google’a).
 2. W szczególności, do funkcji plików cookies należy zaliczyć:
 3. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby zoptymalizować i przyspieszyć przeglądanie przez Państwa stron Serwisu, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
 4. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Państwo korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach;
 5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe
  zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkownikó W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
 6. personalizacja reklam – pliki cookies pomagają w wyświetlaniu Użytkownikowi spersonifikowanych reklam, również po wyjściu z Serwisu, a podczas przeglądania przez niego innych Stron internetowych; UWAGA: ponieważ wykorzystujemy
  narzędzia Google Analytics informacje wygenerowane przez pliki cookie zawierające dane na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach Google; Google Analytics korzysta z własnych plików cookie, uniemożliwiających identyfikację Użytkownika;
 7. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixele mediów społecznościowych, jak np. Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a na FB podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez  Facebooka. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości. Na korzystanie z plików cookies potrzebna jest Państwa wyraźna zgoda. Brak zgody skutkuje: usunięciem Państwa danych. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Informacje o sposobie zarządzania plikami cookies znajdują się w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.

 Prawo wycofania zgody.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: perfectday@perfectday.pl lub odznaczyć tzw. check-box w zakładce Ustawienia w koncie Użytkownika. 
 3. Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. Po cofnięciu zgody, Państwa Konto zostanie deaktywowane, co w konsekwencji oznacza utratę możliwość korzystania i dostępu do treści tam zapisanych oraz do korzystania z usług Serwisu. Cofniecie zgody o której mowa w niniejszym punkcie, traktowana ona będzie również jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o korzystanie z usług Serwisu i usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu, z winy Użytkownika.

Wymóg podania danych osobowych.

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji.
 2. Podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej.
 3. Aby mogli Państwo otrzymać informacje dotyczące działalności oraz usług oferowanych przez naszą firmę, konieczne jest podanie adresu e-mail na potrzeby przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych.

 1. Zwracamy Państwa uwagę, iż jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Administrator korzysta z pomocy podmiotów trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych.
 2. W związku z powyższym, w razie potrzeby i tylko w minimalnie niezbędnym zakresie, Administrator przekazuje Państwa dane:
  1. podmiotom obsługującym płatności za usługi zamawiane w Serwisie,
  2. dostawcom usług informatycznych (hosting, streaming, itp.) wykorzystywanych dla zapewnienia dostępu do Serwisu, prowadzenia Kont w Serwisie czy wykonywanie usług zamówionych w Serwisie,
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (np. kancelariom prawnym, biurom rachunkowym),
  4. organom publicznym (np. walczącym z oszustwami lub nadużyciami) czy organom podatkowym,
  5. dostawcom usług wykonujących działalność marketingową na zlecenie i na rzecz Administratora (np.: w celu wysyłki informacji marketingowych).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

 1. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług różnych dostawców Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady, przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być
  niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony Administrator zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych,
  jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z
 4. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.

 Okres przetwarzania danych osobowych.

Administrator przechowuje informacje na temat Państwa danych osobowych przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu lub zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych na potrzebny marketingu bezpośredniego – do czasu wyrażenia sprzeciwu.
Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane.

 1. Z uwagi na pozyskiwania Państwa danych osobowych Administrator informuje, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i sprostowania swoich danych osobowych oraz do ich przenoszenia; usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń, jakie dopuszcza w tym zakresie RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu, cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 2. Administrator wskazują, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po
  wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 5. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: perfectday@perfectday.pl lub wysłanie informacji pisemnej na adres: Perfect Day sc Magdalena Kenig, Anna Piwońska, 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 29 a lok 172, wpisana do CEIDG, NIP: 701 008 02 92, REGON: 141050514
 6. Powyższe informacje mogą zostać wysłane do Państwo również drogą mailową (automatyczna informacja) bezpośrednio po tym jak założycie Konto w Serwisie lub zamówicie usługę za pośrednictwem Serwisu.

Prawo do wniesienia skargi.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obwiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01.

Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Jesteśmy zapraszane przez